logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
minus Finanse gminy
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
   minus 2020
   minus 2021
   minus 2022
   minus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Finanse gminy

Spis dokumentów:
1. 2014
2. 2015
3. 2016
4. 2017
5. 2018
6. 2019
7. 2020
8. 2021
9. 2022
10. 2023

Załączniki do pobrania: 2008-03-31 10:04:42 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 (38.84 kB)
2008-03-31 10:07:02 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 (50.28 kB)
2008-03-31 10:09:16 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 (64.99 kB)
2008-11-18 14:42:27 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 (38.84 kB)
2008-11-18 14:45:13 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 (50.28 kB)
2008-11-18 14:49:45 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 (64.99 kB)
2009-01-09 11:05:59 - Uchwała II Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 r. deficytu budżetu... (30.85 kB)
2009-05-20 08:29:50 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 (38.84 kB)
2009-05-20 08:32:40 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 (64.99 kB)
2009-05-20 08:34:42 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 (50.28 kB)
2009-05-20 08:37:05 - Uchwała Nr II-55/2009 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2008 rok (47.61 kB)
2009-05-28 15:00:30 - Wykaz kwot dotacji (11.02 kB)
2009-09-23 10:42:55 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 (38.84 kB)
2009-09-23 10:45:55 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 (50.28 kB)
2009-09-23 10:48:12 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 (64.99 kB)
2009-09-23 10:50:42 - Rb-27S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 (225.65 kB)
2009-09-23 10:53:06 - Rb-28S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 (355.12 kB)
2009-12-07 11:06:35 - Uchwała Nr II/230/2009 Składu Orzekającego RIO z 30.11.2009 w sprawie opinii o możliwości sfinasowania planowanego na 2010 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu .... (21.70 kB)
2010-03-01 09:27:45 - Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (355.12 kB)
2010-03-01 09:29:37 - Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (225.65 kB)
2010-03-01 09:32:05 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (38.84 kB)
2010-03-01 09:33:46 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (50.28 kB)
2010-03-01 09:35:42 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz gwarancji poreczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (64.99 kB)
2010-08-03 11:04:57 - Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (14.00 MB)
2010-08-03 11:08:22 - Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (6.85 MB)
2010-08-03 11:14:51 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (1.01 MB)
2010-08-03 11:18:58 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku (1.30 MB)
2010-08-03 11:23:30 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku (1.41 MB)
2010-12-29 10:04:42 - Uchwała Nr II/315/2010 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 16.12.2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ..... (369.60 kB)
2010-12-29 10:12:25 - Uchwała Nr II/316/2010 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 16.12.2010 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa ..... (321.18 kB)
2010-12-29 10:17:15 - Uchwała Nr II/317/2010 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 16.12.2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2011 rok (476.16 kB)
2011-02-04 12:10:25 - Uchwała Nr II/6/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 26.01.2011 r. w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Nr III/17/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 (1.01 MB)
2011-02-04 12:13:28 - Uchwała Nr II/7/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 26.01.2011 r. w sprawie o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale RM Chojnowa Nr III/16/2010 z dnia 30.12.2010. (1.07 MB)
2011-12-22 13:07:32 - Uchwała Nr II/369/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 15.12.2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2012 r. (944.82 kB)
2011-12-22 13:09:32 - Uchwała Nr II/370/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 15.12.2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budże (745.20 kB)
2011-12-22 13:12:15 - Uchwała Nr II/371/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 15.12.2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedłożonej (1.59 MB)
2014-01-02 14:24:30 - Uchwała Nr II/335/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 12.12.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta na 2014 rok (36.43 kB)
2014-01-02 14:27:08 - Uchwała Nr II/336/2013 Składu Orzek. RIO we Wrocławiu z 12.12.2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedst. w projekcie uchw. budżet. na 2014 rok (66.67 kB)
2014-01-02 14:31:06 - Uchwała Nr II/337/2013 Składu Orzek. RIO we Wrocławiu z 12.12.2013 w sprawie opinii o projekcie uchw. w spr. wieloletniej prognozy finans. Miasta Chojnowa przedłoż. wraz z proj. uchw.budż. na 20 (72.88 kB)
2021-12-23 15:35:25 - Uchwała Nr IX/100/2021 Składu Orzek. RIO we Wrocławiu z 10.12.2021 r. ws. wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok (722.40 kB)
2022-02-23 08:43:57 - Uchwała Nr IX/12/2022 Składu Orzek. RIO we Wrocławiu z 28.01.2022 r. ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w uchwale RM Chojnowa nr L/240/21 z 28.12.20 (548.93 kB)
2022-02-23 08:45:59 - Uchwała Nr IX/13/2022 Składu Orzek. RIO we Wrocławiu z 28.01.2022 r. ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale RM Chojnowa nr L/240/2021 z 28.12.2021 ws. uchwalenia WP (519.59 kB)
2022-05-31 11:06:18 - Uchwała Nr IX/33/2022 Składu Orzeka. RIO we Wrocławiu z 26.04.2022 r. ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok (581.27 kB)
2022-12-20 12:21:59 - Uchwała Nr IX/110/2022 Składu Orzeka. RIO we Wrocławiu z 13.12.2022 r. ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2023 rok (401.12 kB)
2022-12-20 12:22:59 - Uchwała Nr IX/111/2022 Składu Orzeka. RIO we Wrocławiu z 13.12.2022 r. ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Choj (672.55 kB)
2022-12-20 12:23:55 - Uchwała Nr IX/112/2022 Składu Orzeka. RIO we Wrocławiu z 13.12.2022 r. ws. opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały (690.27 kB)

Ilość odwiedzin: 25439
Nazwa dokumentu: Finanse gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-25 11:48:09
Data udostępnienia informacji: 2007-01-25 11:48:09
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-20 12:23:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner