logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Biuletyn Informacji Publicznej

Miasta CHOJNÓW

Z DNIEM 19.06.2023 R. STRONA TA STAŁA SIĘ ARCHIWALNĄ WERSJĄ SERWISU BIP URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNOWIE

AKTUALNA WERSJA SERWISU BIP: https://bip.chojnow.net.pl

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

INFORMACJA  DLA  NIESŁYSZĄCYCH  INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNOWIE.

 

OGŁOSZENIE z dnia 04.11.2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r poz. 2236) - Gmina Miejska Chojnów informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.


Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies     
    

Chojnów, 4.11.2022

 

 

OGŁOSZENIE z dnia 27.12.2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r poz. 2236), w związku z prowadzoną przez gminę preferencyjną sprzedażą paliwa stałego, oświadcza, że będzie kontynuowała od dnia 1 stycznia 2023 r. zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.


Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies     
    

Chojnów, 27.12.2022

 

corner   corner