logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Realizowane zadania
   minus Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
   minus Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
   minus KLAUZULA INFORMACYJNA
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Urząd Stanu Cywilnego

Spis dokumentów:
1. Realizowane zadania
2. Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
3. Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
4. KLAUZULA INFORMACYJNA

Urząd Stanu Cywilnego
59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 2, 3
tel. 76 81 88 639

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Maria Zawiślańska

Inspektor ds. stanu cywilnego - Teresa Serkies

 

Konto bankowe - do wnoszenia opłat skarbowych za czynności USC
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE
32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 (BS w Chojnowie)

Międzynarodowy nr konta bankowego dla osób, które z zagranicy chcą wnieść opłatę skarbową:
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE
PL32 8644 0000 0001 4906 2000 0260
SWIFT Code: POLUPLPR

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedzałek 7:30 15:30
Wtorek 7:30 16:30
Środa 7:30 15:30
Czwartek 7:30 15:30
Piątek 7:30 14:30


Główny zakres zadań realizowanych przez USC to zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych.

Urząd Stanu Cywilnego swym zasięgiem działania obejmuje teren Miasta i Gminy Chojnów.
Zajmuje się przede wszystkim rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów.
Rejestracja odbywa się zgodnie z właściwością miejscową zdarzenia.

USC, oprócz rejestracji, prowadzenia ksiąg i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, przyjmuje oświadczenia:
- w sprawie zmiany imienia dla dziecka w sporządzonym akcie,
- o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
- o wstąpieniu w związek małżeński,
- o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Wydaje również zaświadczenia:
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- do zawarcia małżeństwa "konkordatowego" ze skutkami przewidzianymi przez prawo polskie,
- potwierdzające uznanie ojcostwa.

USC wykonuje również postanowienia i wyroki sądowe dotyczące:
- prostowania, ustalenia bądź unieważnienia aktu stanu cywilnego,
- rozwodów, separacji i unieważnienia małżeństwa,
- przysposobienia i adopcji.   

USC współpracuje z polskimi placówkami konsularnymi za granicą, z placówkami państw obcych w Polsce, Wydziałami Spraw Obywatelskich, Urzędów Miast i Gmin oraz Sądami, Prokuraturą i Policją.

USC organizuje również także uroczystości  - jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego "Złote Gody". 

Ilość odwiedzin: 44283
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08 12:37:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-15 13:01:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner